Fällniingsutrustning, motorsåg, yxa, kil och klubba

Verktyg

Bra verktyg är viktigt för en bra fällning.

Basutrusgning som alltid följer med mig ut är.
Motorsåg, kilar, kubba, yxa.

Enklare fällning.
Dom vanligaste verktygen vid fällning är motorsåg och kilar. Med kilar kan man även lägga ner många svåra träd. Yxa är ett verktyg som jag gillar sedan jag var liten och var i skogen, så den följer alltid med mig även om den inte är det viktigaste

Avancerad fällning av svårt lutande träd.
Vid avancerad fällning så används ibland vinsch eller en fällriktare för att hjälpa med fällningen. Dom kan användas båda för att få trädet att falla åt rätt håll, men även för att förhindra att det ramlar åt fel håll.

Träd i svåra och känsliga positioner.
Vissa gånger får man klättra upp i träden och ta ner dom i bitar om träden står riskfylld till. Då används rep och säkringsutrustning utöver övrig utrustning för att kunna göra ett säkert jobb.