Göra väg åt bandborrvagn.

korridor-2-soderifran korridor-1-soderifranIbland kommer lite annorlunda jobb in. Nu skulle jag röja väg för en borrbandvagn. Den skulle injicera bakterier i grunden som snabbar på nerbrytning av föroreningar.
Det är en tomt som har stått oanvänd som är delvis igenväxt med sly och träd. Det kommer enligt planer att byggas en förskola där längre fram. Där jag skulle röja var det mest småträd som skulle fällas och flyttas bort så dom kom fram.
Lägger vid några bilder som visar vägarna jag gjorde.

En lite rolig sak är att på grund av allt skog/sly så hade dom svårt att hitta gps-koordinater för vart jag skulle jobba. Men vid hjälp av några punkter så kunde jag ta utvägen så blev det lättare att hitta resten av punkterna sen.