Lutande björk över staket

Lutande björk över staket
Lutande björk över staket

Det lättaste när man fäller ett träd är att ta ner det åt det hållet det lutar. Den så kallade naturliga fällriktningen. Dog så är det ofta så att det inte passar så bra att fälla åt det hållet. Så som i detta fallet då trädet skulle fallit över ett staket och in på tomten.
Det kan man oftast lösa vid att använda vissa hjälpmedel eller ibland ta ner trädet i bitar. I det här fallet använde jag en vinsch och fällde tvärt emot det hållet trädet lutade.

20160811_112748
Det ni ser som inte är sågad är brytmånen som trädet viker sig över och som styr fällriktningen.

Man kan beroende på trädets lutning fälla på tvärs av lutningen, men då kan det vara en ökad risk för att brytmånnen, det man sparar för att styra trädet, inte håller och trädet inte går som man har tänkt.

20160811_114230
Påbörjande röta

På stubben ser vi också att det har börjat med röta innuti och på sikt skulle trädet kunna ha fallit över staketet och in på tomten.

 

 

Kunden ville ha kvar björken till att elda med så nu är stockarna klara att klyvas till ved.

20160811_114544

20160811_114806

Tujor

Before after tujaInte alla jobb är lika avancerade.
Men nu med RUT-avdrag på trädfällning så är det ofta billigare att ta in hjälp än att skaff nödvändig utrustning.
Dessa tujorna har växt på ganska bra och tar nu ganska mycket ljus in i trädgården.Här var det lätt att lägga ner tujorna på öppen tomt bak till vänster om häcken.

Träffsäkerhet
Träffsäkerhet

Tränar prickfällning.Alltid bra att se så man har siktet rätt inställd. Målet var den mindre stommen som ligger näst längst till höger.

 

 

 

 

Lite senare ser ni hur mycket ljusare det blir.

tuja liggande ba